Fixzed is partner in

Ik ben huurder

Fixzed keuken

DÉ NIEUWE MANIER VAN reparatie ONDERHOUD

WERKWIJZE

Gekleurde lijn dikker

Reparatie onderhoud van uw vastgoed is helaas onoverkomelijk, dat beseffen we. Fixzed heeft de ambitie om dit onderhoud zo efficiënt, klantvriendelijk en duurzaam mogelijk uit te voeren. Op basis van data-analyse werkt Fixzed toe naar complete ontzorging en jaarlijkse vaste kosten voor reparatie onderhoud. Gecombineerd met de ontvangen data zorgt een planningstool (ingericht op optimalisatie in uitvoering) voor maximale huurderstevredenheid. Wij lichten graag onze unieke werkwijze toe!

Monteur bij wastafel kl
data

voorspel-baarheid

Fixzed is een klantgericht platform waar huurders en professionele vastgoedeigenaren centraal staan.

Waarom middels een platform?
Fixzed legt gedurende het gehele proces zoveel mogelijk data vast, zoals bijvoorbeeld het woningtype, demografische kenmerken, de locatie en uiteraard alle meldingen. Met de beschikbare data kunnen, middels strategische modellen, realistische prognoses worden gemaakt voor de kosten van reparatie-, mutatie- en planmatig onderhoud. 

voorspelbaarheid heeft grote voordelen

Vergroten huurderstevredenheid

Vermindering administratieve lasten

Verhoging van het rendement

Een vast jaarlijks bedrag

24/7 inzicht in financiële stromen en de staat van het vastgoed

Fixzed Allround
Fixzed monteurs met buizen

Het financiële model

Op basis van de data werken wij toe naar prognoses met een afkoopmodel, waarbij het reparatie onderhoud voor een vast bedrag per jaar wordt afgekocht. Hierbij onderscheiden we 3 fases:

Fase 1

Werkzaamheden op basis van regie en overeengekomen kwaliteit (de nulmeting). Hierdoor optimaal inzicht in kostenstromingen.

Fase 2

Eerste analyse van kosten en kwaliteit per object, complex, buurt en demografische kenmerken. Vaststelling van een fictief bedrag per object teneinde de regiekosten te kunnen vergelijken.

Fase 3

Vast bedrag per woning tegen afgesproken kwaliteit.

Onderhoudsproces
van Fixzed

De bewoner meldt de storing via het gewenste kanaal. (website, WhatsApp, bellen)

Indien nodig vragen wij via WhatsApp of (beeld) bellen om meer informatie.